กลุ่มพิทักษ์สัตว์เคนยา เรียกร้องยุติอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในกรงขัง


นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์เคนยา ออกมาคัดค้านระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆ ซึ่งทางยุโรปสั่งห้ามระบบการทำฟาร์มเลี้ยงไก่รูปแบบนี้มาแล้ว ด้วยเหตุผลเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ปีกชนิดนี้

Dennis Bahati จากกลุ่มพิทักษ์สัตว์ Africa Network for Animal Welfare เปิดเผยกับวีโอเอว่า ระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆ หรือ battery cage กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเคนยา เพราะง่ายกว่าระบบการเลี้ยงตามธรรมชาติ แต่กลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ปีกเหล่านี้ เพราะไก่ถูกขังอยู่ในพื้นที่แคบๆ ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ อย่างเช่น การสยายปีก อีกทั้งการเลี้ยงในกรงแคบทำให้ไก่เลี้ยงขาดการออกกำลังกาย และเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนด้วย

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐสภายุโรป มีมติห้ามใช้ระบบการเลี้ยงไก่ในกรงขังแคบๆ กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 6 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม เคนยาไม่มีมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่ชัดเจน แต่ Mwangi Kiai เจ้าหน้าที่หน่วยงาน Kenya Veterinary Service ของทางการเคนยา คาดว่าจะมีการอนุมัติร่างกฎหมายควบคุมการทำฟาร์มสัตว์ปีกในอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีแนวทางครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยกำกับดูแลลิงค์ที่มา