PEA ส่งมอบโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานส่งมอบ ให้กับนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและได้ ส่งมอบโลหิตมาแล้วกว่า 90 ล้านซีซี สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดบริจาคจำนวน กว่า 14 ล้านซีซี รับชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=11JHUHLEjyg


ลิงค์ที่มา