พบกับ ห้าอาร์บี ในเครือ CPN ครั้งแรกที่ Central Westville ผลลัพธ์จ…

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมเปิดสาขาใหม่ Central Westville ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยห้าง Central Westville ชูกลยุทธ์ความเป็น Low Carbon Shopping Mall แห่งแรกในเครือเซ็นทรัลพัฒนา โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือผ่านโครงการ Pathway to NET ZERO Building ที่ทางบริษัท SCG Building & Living Care Consulting ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเรื่องมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) และต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases : GHGs) นอกจากนี้ในโครงการยังใช้ SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสียพร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในศูนย์การค้า Central Westville เป็นแห่งแรก และจะมีการต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆของ CPN ต่อไปในอนาคต โดยในงานยังมีพันธมิตรธุรกิจของ CPN เข้าร่วมงานด้วย

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (ท่านที่ 2 จากด้านซ้าย) กล่าวว่า “ภายใต้คอนเซปท์ความเป็น Low Carbon Mall ของ CPN ทาง SCG ในฐานะพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อมุ่งสู่สังคม Net Zero ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต้นแบบ Pathway to Net Zero Building อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการทำมาตรฐานอาคารเขียวในโครงการ Central Westville รวมถึงการคำนวณการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานพร้อมสร้างอากาศในอาคารให้สะอาดมาใช้งานเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต”

สนใจรับคำปรึกษาเพื่ออาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับบริษัท SCG Building and Living care Consulting โทร : 065 719 7909 หรือ สนใจเทคโนโลยีด้านอาคารอัจฉริยะ จาก SCG Smart Building Solution โทร : 085 446 5445, 099 391 4161

About SCG

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 110 ปี มุ่งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลกSource link