สถาบัน FII มีมติลดความเหลื่อมล้ำด้านการลงทุน 5.4 ล้านล้านในตลาดเกิดใหม่สถาบัน FII มีมติลดความเหลื่อมล้ำด้านการลงทุน 5.4 ล้านล้านในตลาดเกิดใหม่ลิงค์ที่มา