เมืองจูโจวจัดการประชุมสุดยอด มุ่งสำรวจวิธีนำระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วไปใช้เมืองจูโจวจัดการประชุมสุดยอด มุ่งสำรวจวิธีนำระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วไปใช้ลิงค์ที่มา