เอกสารบรรยาย: การควบคุมวิชาชีพอสังหาฯ


เอกสารบรรยาย: การควบคุมวิชาชีพอสังหาฯ
AREA แถลง ฉบับที่ 829/2566: วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

ตามที่มีการประชุมการควบคุมวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ หรือ ASEAN Real Estate Service Practitioners ซึ่งจัดโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งได้แก่ the Professional Regulatory Boards of Real Estate Service (PRBRES) คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ and Professional Regulation Commission (PRC) หรือคณะกรรมการกำกับวิชาชีพ (ทั้งหลายในประเทศฟิลิปปินส์) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปร่วมงานด้วย และได้รวบรวมเอกสารประกอบคำบรรยายบางส่วน มาเพื่อท่านผู้สนใจได้ศึกษา

1. Thailand, Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal & Estate Agents Foundation: Regulating Real Estate Professionals in Thailand.

2.1 Indonesia, Ronny Salomo Maresa, Directorate of E-Commerce, and Trade in Services. Implementing the Regulation of Activities of Real Estate Agents and Brokers in Indonesia (ppt)

2.2 Indonesia, Ronny Salomo Maresa, Directorate of E-Commerce, and Trade in Services. Implementing the Regulation of Activities of Real Estate Agents and Brokers in Indonesia (ppt)

3. Indonesia, Tony Eddy: The Impact of Law Enforcement & Property Tax Structure on Real Estate Brokerage Business in Indonesia.

4. Vietnam, Lee Han Mai: Regulations for Real Estate Brokers and Valuers in Vietnam.

https://www.fiabci-thai.org/th/download/loginToPage_teeandlua.php

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://citly.me/sMaVI

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกันลิงค์ที่มา