การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่ 3 จัดเดือนมกราคม 2567


การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่ 3 เตรียมกลับมาอีกครั้งที่ริยาดในเดือนมกราคม 2567

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ของซาอุดีอาระเบีย ประกาศกำหนดการจัดงานประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม (Future Minerals Forum หรือ FMF) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติคิงอับดุลอะซีซ ในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด “ผู้พิทักษ์สองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two Holy Mosques)

การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม เป็นเวทีสำคัญสำหรับพหุภูมิภาค ตั้งแต่แอฟริกาไปจนถึงเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง โดยผู้นำอุตสาหกรรม นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญ จะมารวมตัวกันที่งานนี้เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมแร่

การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่ 3 ต่อยอดจากการประชุมสองครั้งที่ผ่านมา โดยจะมีการเจาะลึกในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมหยิบยกประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมแร่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อาทิ แนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านความยั่งยืน การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดึงดูดการลงทุนสู่พหุภูมิภาค การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ รวมถึงการชูบทบาทของอุตสาหกรรมแร่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น

“การประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม ครั้งที่ 3 เน้นย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมแร่และเหมืองแร่ในฐานะเสาหลักของวิสัยทัศน์ปี 2573 (Vision 2030) ของซาอุดีอาระเบีย และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมทั่วโลกไปสู่พลังงานสะอาด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำเหมืองแร่โดยใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแร่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพหุภูมิภาค ขณะเดียวกัน ด้วยตระหนักถึงความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแผนงาน และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดังนั้นเราจึงต้องสนับสนุนให้เกิดการเจรจาและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ท้าทายของเรา” นายบันดาร์ บิน อิบราฮิม อัล-คอราเยฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักของการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม โดยงานนี้จะดึงดูดผู้แทนจากกระทรวงเหมืองแร่ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงองค์กรเอ็นจีโอ มาประชุมร่วมกัน เพื่อพินิจพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนที่ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังเผชิญอยู่ งานนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ

ความสำเร็จที่โดดเด่นของการประชุมฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม สองครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วยการลงนามในข้อตกลงมากกว่า 60 ฉบับ ซึ่งรวมถึงการร่วมทุนครั้งสำคัญระหว่างบริษัท มาอาเด็น (Ma’aden) กับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (Public Investment Fund) เพื่อจัดตั้งบริษัท มานารา มิเนอรัลส์ (Manara Minerals) โดยมีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในสินทรัพย์เหมืองแร่ทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเสาะแสวงหาแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.futuremineralsforum.com/registration/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2200986/FMF.jpgลิงค์ที่มา