รัฐต้องปกป้องอาชีพนายหน้าจากคนต่างชาติ


รัฐต้องปกป้องอาชีพนายหน้าจากคนต่างชาติ
AREA แถลง ฉบับที่ 741/2566: วันพุธที่ 06 กันยายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยถูกแย่งอาชีพ มีคนต่างชาติ เช่น จีนมาแย่งอาชีพมากมาย รัฐบาลควรปกป้องเพื่อสงวนอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำลังคนในประเทศ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ กำหนดให้อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ หาไม่จะถูกจับและปรับเป็นเงินจำนวนมาก ในแวดวงวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้บริหารทรัพย์สินและอื่นๆ ก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกัน

https://fb.watch/mTK0jb5xaB/

https://vt.tiktok.com/ZSLcaSGJT/

https://www.youtube.com/watch?v=vDAHUs3C8QM

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน
เรียนรู้เพิ่มเติม: https://citly.me/rLpMK

ลิงค์ที่มา