10อันดับขยะในทะเลที่เกิดจากมนุษย์ล้วนๆ


หากคุณเคยเที่ยวทะเล หรือชายหาด อาจเผลอทิ้ง “ขยะพลาสติก” โดยมาจากกิจกรรมต่างๆ ไว้ตามชายหาด ทำให้เกิดขยะทางทะเลและส่งผลกับตัวระบบนิเวศน์ด้านลบกับสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล สัตว์ต่างๆก็จะได้รับผลกระทบจากความที่คุณนั้นทิ้งขยะไม่เป็นที่ มาดูกันว่า 10 ขยะในทะเลมีอะไรบ้าง
อันดับที่ 1 ก้นบุหรี่
อันดับที่ 2บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร
อันดับที่ 3ขวดเครื่องดื่ม
อันดับที่ 4ถุงพลาสติก
อันดับที่ 5หมวก
อันดับที่ 6ช้อน ส้อม มีด และจาน
อันดับที่ 7หลอดและที่คนแก้ว
อันดับที่ 8แก้วและขวด
อันดับที่ 9กระป๋องเครื่องดื่ม
อันดับที่ 10ถุงกระดาษ

หากมีขยะมากมายเพียง ภาครัฐไม่สามารถจัดการได้เพียงฝ่ายเดียว แต่การมีจิตสำนึผม้รักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นั้นคือสิ่งสำคัญ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการมาเรียมโปรเจกต์ กำหนดนโยบายต่างๆให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อาทิเช่น
-การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Everyday Say No To Plastic Bags
-การติดตั้งทุ่นดักขยะ บริเวณปากแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำบางตะบูน 
ทั้งสองแนวทางที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกจากต้นกำเนิด และลดปริมาณขยะที่จะไหลสู่ทะเล ซึ่งผลการดำเนินเป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่มีการติดตั้งทุ่นดักขยะ สามารถดักเก็บขยะได้มากกว่า 2,172 ตัน โดยส่วนใหญ่แล้วพบเป็นถุงพลาสติกมากถึง 98 ล้านชิ้น แบ่งเป็น
-ขยะจากแม่น้ำท่าจีน ปีละ 361 ตัน
-ขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปีละ 1,425 ตัน
-ขยะจากแม่น้ำแม่กลอง ปีละ 173 ตัน
-ขยะจากแม่น้ำบางปะกง ปีละ 166 ตัน
-ขยะจากแม่น้ำบางตะบูน ปีละ 48 ตัน
เป้าหมายการหลุดจาก Top 10 ในปีนี้เป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทุกคน เพียงแค่ลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะให้เป็นที่ คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เรามาร่วมกันช่วยโลกลดขยะ สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและการมีจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่วนรวมกันลิงค์ที่มา