ยุทธพลฯ ที่ปรึกษา ทส. ลงพื้นที่ประจวบฯ ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ


q*062q*062q*062q*062q*062q*062q*062q*062
รายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.ทางด้าน ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ส.ส.ประมวล พงศ์ถาวราเดช และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลขัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 บรรยายสรุป รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า ได้ติดตามดำเนินงานของโครงการนี้มาโดยตลอด โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ แห่งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์มากกว่า 2,600 ไร่ พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 260 ครัวเรือน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานของโครงการฯ เน้นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบ เตรียมความพร้อม ไว้รองรับการดำเนินงาน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในทุกขั้นตอนเและขอยืนยันว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ในการทำงาน พร้อมจะสนับสนุนการปฎิบัติงานในทุกมิติ ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ลิงค์ที่มา