การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ชั้น 2ลิงค์ที่มา