แอร์ ลิควิด ประเทศไทย มุ่งสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ


แอร์ ลิควิด (Air Liquide) ทำสัญญาซื้อใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) จากบี.กริม เพาเวอร์ (B.Grimm Power) ซึ่งจะคิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของแอร์ ลิควิด ประเทศไทย ที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยใบรับรอง REC เหล่านี้ได้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และชีวมวล และได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยมาตรฐาน International REC (I-REC)

การทำสัญญาดังกล่าวช่วยให้ แอร์ ลิควิด สามารถจัดหาก๊าซอุตสาหกรรมที่มีคาร์บอนต่ำ (ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน) ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ประเภทที่ 3 (Scope 3) และประเภทที่ 2 (Scope 2) ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานของแอร์ ลิควิดเองได้ในปริมาณมาก

คุณไมเคิล ลูอิส (Michael Lewis) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การซื้อใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนนี้ทำให้ แอร์ ลิควิด ประเทศไทย สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การปล่อยคาร์บอนต่ำให้กับลูกค้าได้ อันจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของลูกค้า การทำสัญญากับ บี.กริม ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593”

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1914460/E9A1292.jpg
คำบรรยายภาพ – จากซ้ายไปขวา: คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณไมเคิล ลูอิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อ RECลิงค์ที่มา