โคมไฟถนน LED มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?


โคมไฟถนน LED มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

โคมไฟถนน LED มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน? หลายคนเลือกไฟถนน LED เนื่องจากประโยชน์ของการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน แล้วอายุการใช้งานของไฟถนน LED เป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าผู้ใช้ยังกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอายุการใช้งานของโคมไฟถนนเมื่อเลือกซื้อ ผู้ผลิต โคมไฟถนน LED จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของโคมไฟถนน และวิธียืดอายุการใช้งานของโคมไฟถนน

เป็นโคมไฟถนนกลางแจ้งไฟถนน LEDใช้กลางแจ้งเป็นเวลานาน โดยทั่วไปเวลารับประกันของ โคมไฟถนน LED ประมาณ 2 ปี แต่อายุการใช้งานไม่สามารถประมาณได้เนื่องจากคุณภาพของไฟถนน led ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่าง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานของไฟถนน LED

อายุการใช้งานของ โคมไฟถนน LED ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกระจายความร้อน แหล่งจ่ายไฟ ชิป และอื่นๆ

ปัจจัยที่ 1: ตัวควบคุมไฟถนน LED

ตัวควบคุมไม่เพียงแต่ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ สถานะการทำงานของแบตเตอรี่และโหลด เพื่อควบคุมแบตเตอรี่พร้อมกัน รับประกันสถานะการทำงานของแบตเตอรี่ และการบำรุงรักษา โคมไฟถนน LED โดยตรง ยังจัดหา สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประโยชน์และค่อนข้างเสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะขาดพลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟบ้านที่แรงดันไฟตกและสถานการณ์ที่สำคัญอื่นๆ ฟังก์ชั่นที่มีความแม่นยำสูงและเสถียรของตัวควบคุมจะมีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น บางครั้งไฟถนน LED กะพริบ เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อย

ปัจจัยที่ 2:แหล่งกำเนิดแสง

แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน จนถึงขณะนี้ มีหลอดโซเดียมความดันต่ำ หลอดไฟฟ้าแรงดันต่ำ โคมไฟถนน LED หลอดฟลูออเรสเซนต์แรงดันต่ำ และแหล่งกำเนิดแสงชนิดอื่น ๆ ขณะนี้แหล่งกำเนิดแสง LED ใช้กันอย่างแพร่หลายในไฟถนน เหตุผลหลักคืออายุการใช้งานของไฟถนน LED ที่มีคุณภาพดีคือ 50,000 ชั่วโมง ตามหลักวิชา 10 ชั่วโมงของแสงต่อวัน สามารถใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเลือกแหล่งกำเนิดแสงที่ดีเมื่อซื้อ โคมไฟถนน LED ของ RICH พร้อมให้คำปรึกษา

ปัจจัยที่ 3 : แหล่งกำเนิดแสง

แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันมีวิธีการเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้บัลลาสต์หรือหลอดไฟขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน ส่วนนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อแหล่งกำเนิดแสง โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ LED บนถนน ในปัจจุบันมักใช้ไดรฟ์แหล่งกระแสคงที่ คุณภาพของแหล่งกำเนิดกระแสคงที่และขนาดของ พารามิเตอร์ที่ตั้งไว้เหมาะสำหรับแหล่งกำเนิดแสงเป็นสิ่งสำคัญมาก ดู ความถูกต้องของกระแสคงที่, กำลังขับ, วงจรบำรุงรักษา, มาตราส่วนการตั้งค่าพารามิเตอร์ ฯลฯ

ปัจจัยที่ 4: แบตเตอรี่

ไฟถนน LED ควรเลือกประสิทธิภาพที่ค่อนข้างเสถียรของแบตเตอรี่ และในกระบวนการก่อสร้าง ควรติดตั้งแบตเตอรี่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำและอุบัติเหตุอื่นๆ มิฉะนั้น จะส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของไฟถนน LED

หลักสามจุดเพื่อยืดอายุของไฟถนน LED
1. ตรวจสอบ
เมื่อซื้อ อย่างแรกคือรายงานการตรวจเช็คแสงไฟว่าผิดปกติไหม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อทำการประมูล แต่ละบริษัทจะจัดเตรียมรายงานการตรวจจับการสลายของแสงของหน่วยต่างๆ ซึ่งบางส่วนได้รับการทดสอบด้วยตัวเองโดยบริษัทของตนเอง และบางส่วน ซึ่งได้รับการทดสอบโดยบุคคลที่สาม แหล่งที่มาของรายงานการตรวจจับจะต้องเป็นองค์กรที่กำหนดซึ่งได้รับการรับรอง
2. โครงสร้างโคมไฟถนน
หลังจากการทดสอบความล้มเหลวของไฟถนน โครงสร้างเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหานี้มักไม่ค่อยได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมแสงสว่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้แสงขนาดใหญ่สลายตัวในการใช้งานจริงของโคมไฟถนน หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง พื้นผิวทั้งหมดของโคมไฟถนนถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น และผลการระบายความร้อนจะลดลงอย่างมาก จากสถานการณ์นี้ การออกแบบโครงสร้างของโคมไฟถนนจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ
3. แหล่งกำเนิดแสง

การกระจายแสงของ โคมไฟถนน LED มีผลเป็นทรงกระบอก แต่ไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะมีแผ่นพื้นสั้น ๆ การกระจายตัวของแสงนั้นยากต่อการควบคุมเนื่องจากหม้อน้ำที่ดีไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาการสลายตัวของแหล่งกำเนิดแสง

บทสรุป
อายุการใช้งานตามทฤษฎีของ โคมไฟถนน LED คือ 50,000 ชั่วโมง แต่นี่เป็นเพียงค่าที่เหมาะสมเท่านั้น อันที่จริง อายุการใช้งานของโคมไฟถนน LED ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวควบคุม แหล่งกำเนิดแสง และความสว่าง เป็นต้น เมื่อใช้ หลอดไฟ LED กว่า 1,000 ชั่วโมงเริ่มมีแสงอ่อนลงหมายความว่าไม่สว่างเท่าที่เคยเป็น สำหรับบางตัวที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ของ LED กำลังไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 100,000 ชั่วโมง แต่สำหรับ ไฟถนน LED กำลังสูงอายุการใช้งานยังห่างไกลจาก 100,000 ชั่วโมง และในการใช้งานจริง ความสว่างจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเริ่มใช้งานหลังจากใช้งานไป 3000 ชั่วโมงลิงค์ที่มา