การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 กดดันทิศทางการฟื้นตัวของตลาดแรงงานโลก


รายงานล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization – ILO) แสดงให้เห็นว่า ตลาดแรงงานโลกนั้นยังไม่ได้ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสมากเท่าใด โดยประเทศที่รายได้ต่ำมากนั้นเป็นผู้ที่เดือดร้อนหนักกว่าประเทศที่มีฐานะร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อช่วงต้นของปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ของ ILO คาดการณ์ว่า ตลาดแรงงานโลกน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวในสภาพเปราะบางแต่มั่นคง แต่การระบาดระลอกใหม่เมื่อก่อนกลางปีและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาด ทำให้สถานการณ์จริงต่างกว่าที่ประเมินไว้มาก

การศึกษาล่าสุดของ ILO นำมาซึ่งตัวเลขการคาดการณ์ใหม่ที่ประเมินว่า จำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกในปีนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ราว 4.3% หรือคิดเป็นการสูญเสียตำแหน่งงานประจำประมาณ 125 ล้านตำแหน่ง

กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือ อัตราการฟื้นตัวแบบสองทาง-สองระดับ ระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 และการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

ไรเดอร์ กล่าวว่า อัตราการฟื้นตัวของแต่ละประเทศนั้น หลักๆ แล้วขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละประเทศที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชน รวมทั้งความสามารถในการดำเนินแผนรองรับทางการเงินเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดใหญ่ครั้งนี้

รายงานของ ILO ยังระบุว่า ภาพรวมการฟื้นตัวของตลาดแรงงานโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอและไม่แน่นอน โดย ไรเดอร์ กล่าวเสริมว่า ไม่มีประเทศใดหรือภูมิภาคใดที่จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้เพียงลำพัง และหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ การที่นานาประเทศต้องร่วมมือกันเท่านั้นลิงค์ที่มา