กลุ่มพันธมิตร 19 ประเทศร่วมมือกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ไม่สร้างมลภาวะ


เมื่อวันพุธ กลุ่มพันธมิตร 19 ประเทศทั้งจากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตกลงจะกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สร้างมลภาวะเป็นศูนย์อย่างน้อยหกเส้นทางภายในปี 2025

โดยข้อตกลงซึ่ง 19 ประเทศร่วมลงนามที่มีชื่อว่าคำประกาศ Clydebank Declaration ระหว่างการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์นี้กำหนดให้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลที่ไม่ปล่อยก๊าซมลภาวะ สร้างโครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็น และพัฒนากรอบข้อตกลงด้านระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับ

ขณะนี้อุตสากรรมชิปปิ้งหรือการส่งสินค้าทางทะเลซึ่งรับผิดชอบสำหรับ 90% ของการลำเลียงสินค้าในการพาณิชย์ของโลกมีส่วนในการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 3% ของทั้งหมด และถึงแม้องค์การเดินเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติได้มีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือพาณิชย์โดยรวมลง 50% จากระดับของเมื่อปี 2008 ให้ได้ภายใน 30 ปีต่อจากนี้ก็ตามแต่แผนงานดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงกรุงปารีสและอุตสาหกรรมชิปปิ้งก็กำลังถูกกดดันให้ใช้ความพยายามมากขึ้น

นาย Robert Courts รัฐมนตรีกระทรวงขนส่งทางทะเลของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 ประเทศที่ร่วมลงนามในคำประกาศนี้กล่าวว่าประเทศต่างๆ จะไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จตามลำพังหากไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและองค์กรนอกภาครัฐ

นอกจากสหรัฐและอังกฤษแล้วประเทศอื่นที่ร่วมลงนามในคำประกาศ Clydebank Declaration นี้ได้แก่ ชิลี คอสตาริก้า ฟิจิ มาร์แชลไอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น

ที่มา: Reutersลิงค์ที่มา