Business News

please waitEmbed

No media source currently available


0:00

0:06:22
0:00


ราคาของสินค้าเกษตร เช่น เมล็ดกาแฟ ฝ้าย และข้าวสาลี ประสบกับความผันผวนอย่างหนักในปีนี้หลังจากที่ยอดการผลิต การเก็บเกี่ยว ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ตามการรายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี (AFP)

นักวิเคราะห์มองว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แปรปรวนส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรตึงตัว และทำให้ราคาสินค้าเกษตรบางอย่างแพงขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของความต้องการผู้บริโภคหลังการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานยังมีความติดขัดในหลายด้าน

บราซิล ผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตข้าวโพดที่สำคัญ ต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ราคาของสินค้าเกษตรทั้งสองพุ่งสูงขึ้น แต่หลังจากนั้นเพียงสามเดือน อุณหภูมิได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดน้ำแข็ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกาแฟและทำให้ราคากาแฟพุ่งสูงที่สุดในรอบหลายปี

ในประเทศอื่น เช่น แคนาดา และทางเหนือของสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับความแล้งในฤดูใบไม้ผลิที่สร้างความเสียหายให้ผลผลิตข้าวสาลี ทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเกิดสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม และพายุไต้ฝุ่น จะมีความถี่มากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง ต่อไป และทำให้การคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

ความผันผวนในตลาดนั้น จะยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นเพราะการจัดสรรสินค้าการเกษตรทั่วโลกนั้นมีความไม่เท่าเทียม และมีการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งสำหรับสินค้าเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป เช่น ในกรณีเมล็ดกาแฟอราบิก้าจากบราซิล

ลิงค์ที่มา