รางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023 จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นายไชยพัชร เมธานิเวศน์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023 จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสที่โครงการ VIVE Rama 9 (วีเว่ พระราม 9) และ CHAIYAPRUEK 3 Serene Lake – Chiang Mai (ชัยพฤกษ์ 3 ซีรีนเลค-เชียงใหม่) ได้รับรางวัลดังกล่าว โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นบริษัทนักพัฒนาโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์การตัดสินซึ่ง BCI Asia ได้ตั้งมาตรฐานไว้เพียง 10 รางวัลต่อปีเท่านั้น เกณฑ์การตัดสินคะแนนมีดังนี้ 1) มูลค่าโครงการก่อสร้าง (Project Value) ที่นักพัฒนาโครงการมีความโดดเด่นซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือต่อการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศ 2) โครงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREE, LEED) และ 3) หมวดงานคะแนนพิเศษจากกองประกวด คือหมวดโรงแรม สำนักงาน และโรงงาน ซึ่งปีนี้แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

งานมอบรางวัล BCI Asia Awards 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นครั้งที่ 18 โดยจัดขึ้นทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัทสถาปนิกออกแบบดีเด่น (Top Architects) และบริษัทนักพัฒนาโครงการดีเด่น (Top Developers) อันมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   


About LAND & HOUSES

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยาSource link