ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ ส่งเสริมการใช้…

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EGCO EV Charging Station) ที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กร ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้แก่พนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ได้ใช้บริการชาร์จไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS) และ นางณิศรา ธัมมะปาละ วิศวกรระดับ 11 ทำการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “การติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ จะช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง ซึ่งไม่เพียงสอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2040 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 แต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมภายนอกด้วย โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุ Net Zero ภายในปี 2065”

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ทั้งหมด 6 เครื่อง ได้แก่ ประเภทการชาร์จไฟฟ้าแบบรวดเร็ว โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Charger) ขนาดกำลังไฟฟ้า 60 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ Flexx ผลิตโดย EDS จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวชาร์จ และประเภทการชาร์จไฟฟ้าแบบปกติ โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC EV Charger) ขนาดกำลังไฟฟ้า 22 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ Wallbox จำนวน 5 เครื่อง โดยมี กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมดด้วยแอปพลิเคชัน EleXA ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จ เช็คสถานะ และจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

About EGCO GROUP

เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานSource link