ตลาดหลักทรัพย์มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่กองบัญชะการณ์ปกครองเมืองไทย

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,000 ผืน แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมี พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องSource link