เอสซีจีร่วมกับ ASHRAE Falcon Chapter ตอกย้ำมาตรฐานการดูแลคุณภาพอากาศในอาคา…

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG พร้อมทีมงาน SCG Smart Building Solution ร่วมกับ ASHRAE Falcon Chapter (UAE) จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “The latest updates to ASHRAE Standards 241 and 62.1: Ventilation Design for Energy Efficiency & Infectious Aerosol Control” เพื่อผลักดันมาตรฐานการดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารฉบับล่าสุด ว่าด้วยการปรับปรุงมาตรฐานเดิมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่มาตรฐานที่ประเทศไทยไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี Dr.Marwa Zaatari ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและการจัดการพลังงานในอาคาร จาก ASHRAE เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน ณ Metropolitan Hotel Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยงานนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ประกอบด้วย ASHRAE President “Mrs.Ginger Scoggins และคณะบริหาร, สมาชิกจาก ASHRAE Falcon Chapter มากกว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญในวงการวิศวกรรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศและอาคารของ UAE ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการดูแลมาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งเป้าในการยกระดับคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE ฉบับล่าสุด

ทั้งนี้ทาง เอสซีจี ยังผลักดันเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Climate Tech นำเสนอ SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสียพร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่สามารถดูแลจัดการอากาศในอาคารให้สะอาดตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ควบคู่ไปกับการทำให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่สามารถทำได้ทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกัน และเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ยังได้จัดแสดงภายในงาน COP28 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” อีกด้วย


About SCG

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 110 ปี มุ่งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลกSource link