แถลงข่าว มูลนิธิจราจร จัดโครงการมินิ อาล์ฟ มาราธอน 2023


แถลงข่าว มูลนิธิจราจร จัดโครงการ มินิ อาล์ฟ มาราธอน 2023
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00 น ทางมูลนิธิจราจรโดย พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจร นายภณเอก ฤทธิ์ณประภา ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงานแถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศล มูลนิธิจราจร มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 โดยมีเส้นทางวิ่ง สุดชิวเริ่มต้นหน้าวัดปรีดาราม โดยวิ่งเลียบคลองจินดา กินลมชมสวนตลอดเส้นทางจนมาบรรจบหน้าวัดปรีดารามอีกครั้งหนึ่งในระยะการวิ่ง 21.5 กม./10.5 กม./ 5 กม. และ วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.
งานเดิน วิ่งการกุศลครั้งนี้พิเศษสุดๆเป็นการชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ทธนายุทธ์ วุฒิจรัสธำรงค์ ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ และเลขานุการประธานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อร่วมก่อตั้งกองทุนช่วยเหลืออาสาจราจรผู้เสียสละทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือประสบทุพพลภาพในหน้าที่ อีกทั้งเป็นกองทุนใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิจราจรในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดสุ่มเสี่ยงต่างๆ
มูลนิธิจราจร มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน 2023 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท 24 Coffee International จำกัด โดยคุณกฤชเจริญ ดำรงค์ชัยกุล ประธานกรรมการบริหาร สมาคมนักธุรกิจสากล โดยดร..นวรัตน์ ไชยสุข สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทาง www.trafficrunning.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 095 1190958 / 080 3298783 / 095-259-4518

แถลงข่าว มูลนิธิจราจร จัดโครงการมินิ อาล์ฟ มาราธอน 2023
ลิงค์ที่มา