ผลิตภัณฑ์ของเวทานตะ อลูมิเนียม ได้รับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ฉลากสิ่งแวดล้อมอีพีดีเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเวทานตะ อลูมิเนียม ในการบรรลุมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุดในด้านการผลิตที่ยั่งยืน

เวทานตะ อลูมิเนียม (Vedanta Aluminium) ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในอินเดีย ประกาศว่า บริษัทฯ ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมอีพีดี (Environmental Product Declaration หรือ EPD) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีมากเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมโลก โดยผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมจากสินแร่ของเวทานตะได้ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ LCA) มาอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ผลประเมินดีในด้านการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ และการก่อของเสีย ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงแนวทางปฏิบัติในการผลิตของบริษัทฯ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอลูมิเนียม

ฉลากสิ่งแวดล้อมอีพีดีเป็นเอกสารมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยอิงจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต ทั้งการสกัดวัตถุดิบ การผลิต การใช้งาน และการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมจากสินแร่ของเวทานตะ อลูมิเนียม และได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมอีพีดี ได้แก่ แท่งอลูมิเนียม อัลลอยหลักสำหรับโรงหล่อ (PFA) ลวดอลูมิเนียม และแท่งหล่อทุกประเภท โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการใช้งานระดับไฮเอนด์ในภาคที่สำคัญ เช่น การบินและอวกาศ โครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ เช่นเดียวกับภาคส่วนที่มีแนวโน้มเติบโตดี เช่น การผลิตไฮเทค พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ยานพาหนะไฟฟ้า และอื่น ๆ

คุณสุนิล คุปตะ ( Mr. Sunil Gupta) ซีโอโอประจำธุรกิจอลูมิเนียม บริษัท เวทานตะ จำกัด ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรองว่า “ขณะที่โลกยอมรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตคาร์บอนต่ำ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมก็อยู่ในแถวหน้าของการเติบโตและนวัตกรรมที่โดดเด่น ซึ่งด้วยคุณลักษณะที่หลากหลายแล้ว อลูมิเนียมจึงมีศักยภาพสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และทำให้เวทานตะ อลูมิเนียม อยู่ในฐานะผู้ให้บริการที่สำคัญ ความมุ่งมั่นของเราในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองผ่านการได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมอีดีพี เผยถึงแนวปฏิบัติและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราในห่วงโซ่คุณค่าอลูมิเนียมทั้งหมด และเราจะยังคงทุ่มเทเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของเราสืบไป”

ดูฉลากสิ่งแวดล้อมอีพีดีได้ที่นี่: https://www.environdec.com/library/epd6491

เวทานตะ อลูมิเนียม เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยผลิตอลูมิเนียมมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณอลูมิเนียมที่อินเดียผลิตทั้งหมด หรือผลิตได้ถึง 2.29 ล้านตันในปีงบประมาณ 2566 และเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมูลค่าเพิ่มที่มีการใช้งานอย่างมากในอุตสาหกรรมหลัก เวทานตะ อลูมิเนียม อยู่อันดับ 2 ของโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ประจำปี 2565 ในหมวดอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: คุณโซนาล ชอยธานี (Ms. Sonal Choithani)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสาร
เวทานตะ ลิมิเต็ด – ธุรกิจอลูมิเนียม
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.vedantaaluminium.com

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/2170511/Vedanta_Aluminium.jpg
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpgลิงค์ที่มา