PDPC รุดหารือ บช.สอท. หาแนวทางปฏิบัติงานปกป้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


PDPC รุดหารือ บช.สอท. หาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อปกป้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( PDPC ) นำโดย พลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพบ พลตำรวจโท วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อหารือในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการทำงานร่วมกันในส่วนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้ลิงค์ที่มา