ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองจีนมีส่วนช่วยกำหนดนโยบายของชาติ


CGTN: ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนมีส่วนช่วยกำหนดนโยบายของชาติ

ข้อเสนอหนึ่งจากสมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) ชุดที่ 13 ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางการเมืองสูงสุดของประเทศ ได้มีความพยายามที่จะรวบรวมผลลัพธ์ทั้งหลายของการขจัดความยากจนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูชนบท

ข้อเสนอดังกล่าวมีบทบาทเชิงรุกในการทำให้จีนได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับความยากจนสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) และบรรลุผลสำเร็จในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองระดับปานกลางในทุกด้าน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2564

ผลงานความสำเร็จดังกล่าว รวมถึงบทบาทขององค์กรที่ปรึกษาทางการเมืองสูงสุดของประเทศที่มีส่วนช่วยในการกำหนดนโยบาย ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เมื่อคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน ชุดที่ 14 จัดการประชุมครั้งที่ 1 ที่กรุงปักกิ่ง

นายหวัง หยาง (Wang Yang) ประธานคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน ชุดที่ 13 ได้อ่านรายงานผลการทำงานต่อที่ประชุมว่า สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนได้ดำเนินการวิจัย ปรึกษาหารือ และพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ โดยบางประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีน เช่น การกำหนดรูปแบบใหม่ของการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในขณะที่บางประเด็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าของประชาชน เช่น วิธีรับมือกับประชากรสูงวัยและปรับปรุงบริการพื้นฐานทางวัฒนธรรมในชนบท เป็นต้น

นายหวังยกย่องความก้าวหน้าขององค์กรที่ปรึกษาทางการเมืองสูงสุดของประเทศตลอดวาระ 5 ปี และปฏิญาณว่าจะมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอที่ได้ผลจริง

นายเส้า หง (Shao Hong) รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน ชุดที่ 13 เปิดเผยในการประชุมเมื่อวันเสาร์ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สมาชิกของคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนได้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด 29,323 ข้อ และมีการเดินเรื่อง 23,818 ข้อ

นายเส้าระบุว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ข้อเสนอ 99.8% ได้รับการจัดการแล้ว

เขากล่าวว่า หลังจากปรึกษาหารือเชิงลึกกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนได้เห็นข้อเสนอมากมายสะท้อนอยู่ในการวางนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของประเทศ

เขากล่าวเสริมว่า ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนมีข้อดีและมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ (Whole-Process People’s Democracy) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สร้างคุณูปการใหม่

ปี 2566 เป็นปีแรกที่จีนปฏิบัติตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งมีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูชาติจีนทุกด้านผ่านเส้นทางสู่ความทันสมัยแบบจีน

ในการเปิดประชุมเมื่อวันเสาร์ นายหวังซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองสูงสุด ได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนทุกคนจัดทำข้อเสนอที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของจีนในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกด้าน

เขากล่าวเสริมว่า ด้วยเหตุนี้ จึงควรพยายามเลือกหัวข้อที่นำเสนอ การวิจัยภาคสนาม และการปรึกษาหารือที่ตรงตามเป้าหมาย

“สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ และส่งเสริมความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ในหมู่บุตรและธิดาของชาติจีน เพื่อสร้างคุณูปการใหม่ในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่กำหนดไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20” นายหวังกล่าว

https://news.cgtn.com/news/2023-03-04/How-CPPCC-proposals-contribute-to-China-s-policymaking-1hUap8kZAfS/index.htmlลิงค์ที่มา