มหาวิทยาลัยเอไอแห่งแรกของโลก มอบปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกมหาวิทยาลัยเอไอแห่งแรกของโลก มอบปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกลิงค์ที่มา