CGTN: จีน-ซาอุดีอาระเบีย เดินหน้าสร้างความร่วมมือระดับสูงรอบด้าน


ความไว้วางใจในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติระดับทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 32 ปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุในแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเดินทางถึงกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทวิภาคีภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด แห่งซาอุดีอาระเบีย ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาในภูมิภาคอีกด้วย

ในระหว่างการพูดคุยกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน อาล ซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย ณ พระราชวังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสำคัญของโลกอาหรับและโลกอิสลาม ซาอุดีอาระเบียเป็นกำลังอิสระที่สำคัญในโลกหลายขั้ว และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ซาอุดีอาระเบีย แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและซับซ้อน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และความสำคัญในภาพรวมของความสัมพันธ์จีน-ซาอุดีอาระเบียมีความโดดเด่นมากขึ้น

ผู้นำจีนกล่าวว่า จีนมองว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อการทูตโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทูตในภูมิภาคตะวันออกกลาง

จีนยินดีที่จะจับมือกับซาอุดีอาระเบียเพื่อบรรลุความสำเร็จในการฟื้นฟูประเทศ เสริมสร้างการพัฒนาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ กระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติในทุกด้าน ตลอดจนยกระดับการสื่อสารและการประสานงานในกิจการระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ซาอุดีอาระเบีย ผู้นำจีนกล่าว

ขณะเดียวกัน เจ้าชายมุฮัมมัดตรัสว่า ซาอุดีอาระเบียตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับจีนด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ซาอุดีอาระเบียไปสู่จุดสูงสุดใหม่

เจ้าชายมุฮัมมัดตรัสว่า การมาเยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเป็นหมุดหมายสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี ส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน สร้างประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและการพัฒนาของทั้งสองประเทศ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า การประชุมสุดยอดจีน-รัฐอาหรับ ครั้งแรก และการประชุมสุดยอดจีน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยจะมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในความสัมพันธ์จีน-ซาอุดีอาระเบีย และความสัมพันธ์จีน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ

จีนคาดหวังว่าจะทำงานร่วมกับซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้การประชุมสุดยอดจีน-รัฐอาหรับ และการประชุมสุดยอดจีน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-รัฐอาหรับ และความสัมพันธ์จีน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่ระดับใหม่ เขากล่าวเสริม

จีนจะทำงานร่วมกับซาอุดีอาระเบียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี เช่น สหประชาชาติ และกลุ่ม G20 ผู้นำจีนกล่าว

เจ้าชายมุฮัมมัดแสดงความขอบคุณจีนที่ยกให้ซาอุดีอาระเบียมีสถานะเป็น “คู่เจรจา” ในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization) และเสริมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับจีน และร่วมกันจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมกันปกป้องสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาค

“ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเต็มที่ต่อแนวโน้มของความสัมพันธ์ทวิภาคี” เจ้าชายมุฮัมมัดตรัส

ประสานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับวิสัยทัศน์ปี 2573

ภายใต้การนำของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานและมกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ชาวซาอุดีอาระเบียกำลังก้าวกระโดดไปสู่วิสัยทัศน์ปี 2573 (Vision 2030) พร้อมสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในการปฏิรูปและสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคม

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนสนับสนุนข้อริเริ่มด้านการพัฒนาที่สำคัญของซาอุดีอาระเบีย เช่น วิสัยทัศน์ปี 2573 และข้อริเริ่มตะวันออกกลางสีเขียว (Middle East Green Initiative) และยินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของซาอุดีอาระเบีย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความหลากหลายมากขึ้น

การประสานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนกับวิสัยทัศน์ปี 2573 ของซาอุดีอาระเบีย จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถกระชับและรักษาความร่วมมือเชิงปฏิบัติในทุกด้าน เพื่อผลลัพธ์ที่มากขึ้น ผู้นำจีนกล่าว

เขาเสริมว่า จีนจะทำงานร่วมกับซาอุดีอาระเบียเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านกำลังการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจีน-ซาอุดีอาระเบีย (เมืองญีซาน) และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ

ในด้านต่าง ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ เศรษฐกิจดิจิทัล พลังงานสะอาด เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอวกาศ นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนจะเดินหน้าขยายความร่วมมือต่อไป พร้อมกับเรียกร้องให้ยกระดับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการเงินด้วย

เจ้าชายมุฮัมมัดตรัสว่า ซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะร่วมสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับจีน ขยายการค้าและการลงทุนร่วมกัน และยินดีต้อนรับผู้ประกอบการจีนจำนวนมากขึ้นเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของซาอุดีอาระเบีย

เจ้าชายมุฮัมมัดตรัสว่า ซาอุดีอาระเบียยินดีต้อนรับผู้ประกอบการจีนให้เข้าร่วมในโครงการด้านพลังงานและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พร้อมเรียกร้องให้มีการกระชับความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี และเหมืองแร่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนตกลงที่จะให้ซาอุดีอาระเบียเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มและขยายการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและประชาชนของสองประเทศ พร้อมเสริมว่าจีนจะทำงานร่วมกับซาอุดีอาระเบียเพื่อส่งเสริมความสำเร็จด้านการสอนภาษาจีนระหว่างสองประเทศ

ในด้านนโยบายพลังงาน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนจะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับซาอุดีอาระเบีย ขยายขนาดการซื้อขายน้ำมันดิบ และดำเนินโครงการความร่วมมือด้านพลังงานที่สำคัญ เช่น โครงการผลิตก๊าซเอทิลีนจีน-ซาอุดีอาระเบีย ในเมืองกู่เล่ย

เจ้าชายมุฮัมมัดแสดงความขอบคุณจีนที่สนับสนุนข้อริเริ่มตะวันออกกลางสีเขียว พร้อมกับเรียกร้องให้ยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/Xi-Jinping-holds-talks-with-Saudi-Arabia-s-crown-prince-1fBphNwqjg4/index.htmlลิงค์ที่มา