หากต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้เสรี ผู้ซื้อบ้านจะกระทบอะไร


หากต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้เสรี ผู้ซื้อบ้านจะกระทบอะไร
AREA แถลง ฉบับที่ 835/2565: วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

สัมมนา “หากต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้เสรี ผู้ซื้อบ้านจะกระทบอะไร” ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านและคณะกรรมการสมาคม เป็นผู้ร่วมกันจัดขึ้น

หากต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้เสรี ผู้ซื้อบ้านจะกระทบอะไร https://www.youtube.com/watch?v=wixRCVYVjQQ .

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกันลิงค์ที่มา