SCG Grand จับมือสวนสุนันทา ชูนวัตกรรม สร้างคนหนุนผู้ประกอบการ


SCG Grand จับมือสวนสุนันทา ชูนวัตกรรม สร้างคนหนุนผู้ประกอบการ

SCG GRAND, SCG GRAND COSMETICS และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกันเพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก และร่วมพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ให้มีศักยภาพมีขีดความสามารถในเชิงอุตสหกรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ตอกย้ำถึงพันธกิจในการมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ และส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน มรภ.สวนสุนันทา มี 8 วิทยาลัยมีนักศึกษารวมกว่า 3 หมื่นคน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ SCG Grand ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติได้จริง นำไปสู่กระบวนการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงกระบวนการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งในงานวิจัย ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบัณฑิต อย่างมีประสิทธิภาพให้เห็นเป็นรูปธรรม” รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ กล่าว

ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SCG GRAND จำกัด และ บริษัท SCG GRAND COSMETICS จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูงขึ้นมากในธุรกิจผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ทำให้บริษัทต้องเร่งปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะเสริมสร้างให้ธุรกิจแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือการมีนวัตกรรมที่โดดเด่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในครั้งนี้ เป็นย่างก้าวสำคัญของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมความร่วมมือและจุดแข็งระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านงานวิจัย ด้านนวัตกรรม การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอดไปสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำมีความโดดเด่นมีมาตรฐานระดับโลก ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค” ดร.รัฐวิชญ์ กล่าว

ขณะเดียวกันภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่าย จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรผ่านงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีองค์ความรู้เป็นที่ต้องการของตลาด และมีสมรรถภาพเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ SCG GRAND และ SCG GRAND COSMETICS และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีเป้าหมายร่วมกันที่จะผลักดันงานวิจัยที่มีอยู่ไปต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยมากมายที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดโลกได้

ที่ผ่านมา SCG GRAND และ SCG GRAND COSMETICS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทย เช่น นวัตกรรมไซนิก (SYRNIX) นวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมของอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมการห่อหุ้มในระดับอนุภาคนาโน จากประเทศแคนาดา และ นวัตกรรมการเพิ่มสารสื่อประสาทได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงในเวทีระดับโลก จากประเทศ เกาหลี

SCG GRAND และ SCG GRAND COSMETICS มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งต่อนวัตกรรมเหล่านี้ไปสู่ผู้บริโภค ผ่านผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรกว่า 500 แบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เสริมสร้างความงาม เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ให้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรง ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่ง SCG GRAND มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2567

เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.scggrand.com
https://www.youtube.com/watch?v=l-JZvk9U2Co&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=IOJwk8J9rTU&t=6s

……………………………………………………………………ลิงค์ที่มา