ดินสไลด์ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางทางจราจรเส้นทาง จ.เชียงใหม่


เกิดดินสไลด์ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางทางจราจรทางหลวงหมายเลข 1096 เส้นทาง อ.แม่ริม – อ.สะคุณ ช่วง กม. ที่ 24 – 25 บ้านดงช้างแก้ว หมู่ 10 ต.สะคุณใต้ อ.สะคุณ จ.เชียงใหม่

หมวดทางหลวงแม่ริม, เทศบาลตำบลสะคุณใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการใช้เครื่องจักรเปิดเส้นทาง ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านพื้นที่ดินสไลด์

เส้นทางเลี่ยงจาก อ.แม่ริม ไป อ.สะคุณ ได้แก่
1. อ.แม่ริม เข้าเส้นทาง ทางหลวงชนบท 4051 – ต.สะคุณเหนือ อ.สะคุณ
2. อ.หางดง เข้าเส้นทาง ทางหลวง 1269 – ต.สะคุณใต้ อ.สะคุณลิงค์ที่มา