‘แม็คโดนัลด์ส’ เตรียมงดแจกของเล่นพลาสติกทั่วโลกภายในปี 2025


เครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด แม็คโดนัลด์ส (McDonald’s Corp) จะลดการใช้พลาสติกในการผลิตของเล่นเด็กสำหรับแจกจ่ายในชุดแฮปปี้มีล จำนวนมากกว่าปีละ 1,000 ล้านชิ้นทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2025

แผนดังกล่าวจะรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กระดาษแข็ง และพลาสติกที่ผลิตจากพืชหรือวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ รวมทั้งหนังสือเล่มเล็ก ๆ

แม็คโดนัลด์ส ระบุว่า แผนดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตของเล่นเด็กลงได้ถึง 90% เทียบกับปี ค.ศ. 2018

แม็คโดนัลด์สเริ่มแจกของเล่นในชุดแฮปปี้มีลสำหรับเด็กมาตั้งแต่ปี 1979 โดยของเล่นส่วนใหญ่นั้นผลิตจากพลาสติกเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ 3 ปีก่อน เครือข่ายร้านฟาสต์ฟู้ดนี้เริ่มขายแฮปปี้มีลพร้อมของเล่นที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มจากอังกฤษ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และขยายเข้ามาในสหรัฐฯ รวมทั้งในอีกมากกว่า 100 ประเทศที่มีร้านสาขาอยู่ลิงค์ที่มา