ผู้ผลิตแร่ส่งออก เสนอรัฐบาลเร่งตรึงราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งสูงลิ่วรับปี 2565 พร้อมออกมาตรการช่วยอุตสาหกรรมแร่ก่อนธุรกิจจะฟุบ เผยทิศทางส่งออกแร่อโลหะกำลังไปได้สวยหลังโควิดเริ่มคลี่คลายในปี 2564 ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างวอนโดนด้วย วอนให้ภาครัฐแก้ไข

นายกษิดิศ กรโกวิท กรรมการผู้จัดการบริษัท Seatrek Trans ประเทศสิงคโปร์ ผู้ค้าแร่ต่างประเทศรายใหญ่เปิดเผยว่า ทิศทางการส่งออกแร่อโลหะประเภท เฟลสปาร์, หินฝุ่นแกรนิต, โดโลไมท์, หินปูน, หินอุตสาหกรรม มีมูลค่าส่งออกที่สูงมากขึ้นในปี 2564 พอสมควร และมีค่ามากกว่ามูลค่าส่งออกในปี 2563 ด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้แร่อโลหะเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ซีเมนต์, แก้ว, เหล็ก, เซรามิค, อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก หลังจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้คลี่คลายลง อีกทั้งปัจจัยหลัก คือ ค่าเงินบาทได้อ่อนค่าลงเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ, ค่าขนส่งทางเรือ, ราคาน้ำมันในประเทศและต้นทุนการผลิตอยู่ระดับที่ไม่สูง

ทั้งนี้ ในปี 2565 มูลค่าส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ผู้ส่งออกต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ เช่น ในเรื่องราคาน้ำมันในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งบริษัท Goldman Sachs ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำเป็นห่วงราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นปีในปี 2565 ในระดับ 100 เหรียญต่อบาร์เรล

“ดังนั้น ภาครัฐมีบทบาทอย่างมากในการช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตแร่มีความเข้มแข็งในความสามารถการผลิตเพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันในประเทศต่างๆได้ เช่น ควรรักษาระดับราคาน้ำมันในประเทศ, อัตราค่าภาคหลวงส่งออก และค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการส่งออก นอกจากนี้ ความรวดเร็วในการบริหารจัดการภาครัฐในด้านใบอนุญาตต่างๆของผู้ผลิต เช่น ใบอนุญาตส่งออก, ใบอนุญาตโรงงาน หรือ รง. 4, การต่ออายุประทานบัตร, การขอประทานบัตรใหม่ และสุดท้ายคือนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการส่งออกแร่อโลหะในด้านต่างๆ”นายกษิดิศ กล่าว

ด้านนายเดชา แซ่ล้อ บริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ ผู้รับเหมาก่อสร้างภาคใต้ตอนบน กล่าวว่างบประมาณก่อสร้างปี 2565 มีปริมาณงานพอสมควร แต่มีปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจาก ขาดแคลนหินอุตสาหกรรมในบางจังหวัด ซึ่งต้องขนส่งหินอุตสาหกรรมข้ามจังหวัด ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ค่าขนส่งและวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นมาก จึงขอให้ภาครัฐหาทางช่วยเหลือผุ้ประกอบการทั้งในประเทศและผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในปี 2565

อนึ่งจากข้อมูลกรมศุลกากร ระบุว่า ตัวเลขการส่งออกแร่อโลหะที่สำคัญบางชนิด เช่น เฟลสปาร์, แบร์ไรท์, แกรนิต, ยิปซัม, โดโลไมท์, หินปูน, หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปริมาณการส่งออกปี 2563 ประมาณ 8.1 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2564 ปริมาณการส่งออก 9.2 ล้านตัน ซึ่งสูงขึ้นประมาณ 13 % เมื่อเทียบกับปี 2563 และตัวเลขค่า (FOB) การส่งออกปี 2564 ประมาณ 5.6 พันล้านบาท


ลิงค์ที่มา