NPS สนับสนุนกิจกรรมตรวจคัดกรองและติดตามอาการผู้ป่วยเบาหวานบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมตรวจคัดกรองและติดตามอาการผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องอดอาหารมื้อเช้าเพื่อตรวจค่าน้ำตาลในเลือด เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพลิงค์ที่มา