การเป็นบริษัทขนาดเล็กคือกำไรที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณอยู่ที่ ZIM

ในช่วงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา หนึ่งใน 11 บริษัทจัดส่งสินค้าที่ทำกำไรมาที่สุดในโลกได้แยกตัวออกจากอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้าแบบดั้งเดิม รวมทั้งกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้า

ZIM iในปี 2021 ZIM ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีพลวัตที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ลูกค้าและพนักงานเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยโครงสร้างระบบดิจิทัลขั้นสูง รวมทั้งการนำวิธีการทำงานที่รวดเร็ว สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมมาปรับใช้ ซึ่งในทุกวันนี้ ZIM ได้กายเป็นบริษัทผู้ว่าจ้างที่ได้รับความสนใจอย่างสูงใกล้เคียงกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นนำอย่าง Google หรือ Microsoft เหนือกว่าบริษัทจัดส่งสินค้าคู่แข่ง เห็นได้จากการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ใจกลางเมืองไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

Glassdoor ได้ให้คะแนนจัดอันดับ ZIM ด้วยคะแนน 4.4 – ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 3.4/5 – เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้และความสำเร็จที่ ZIM กำลังกุมอยู่ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ZIM คุณ Eli Glickman ได้รับคะแนนกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหนือกว่าประธานกรรมการบริหารบริษัท Glassdoor ที่ได้รับ 68 เปอร์เซ็นต์

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้ฉลองครบครอบ 75 ปี ซึ่งเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงบริษัท ZIM ให้กลายเป็นองค์กรทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทสาขาในกว่า 110 ประเทศที่มีความหลากหลายและมีพนักงานหลายระดับตั้งแต่อายุ 17 ถึง 77 ปี

เข้าถึงทั่วโลกในแบบเฉพาะถิ่น

On 2017 คุณ Eli Glickman ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในปี 2017 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทอีกครั้งด้วยวิสัยทัศน์และค่านิยมใหม่ คุณ Glickman ได้กำหนดเป้าหมายให้ ZIM โดยใช้ประโยชน์จากความรวดเร็วในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อเป็นบริษัทผู้นำทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการทำกำไร ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์เดิมของวงการจัดส่งสินค้าที่เน้นการเพิ่มขนาดและปริมาณสินค้าสูงสุด โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายและส่งผลต่อหัวใจสำคัญของบริษัทและทัศนคติในทุกแง่มุมของการดำเนินการ

Traditionally หากอ้างอิงตามความเป็นจริง ความเป็นเลิศในการดำเงินงานวัดจากเรือสินค้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริการลูกค้าถูกให้ความสำคัญน้อยกว่า แต่ในฐานะ ‘ผู้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์’ ของอุตสาหกรรม ZIM ได้เปลี่ยนระบบลำดับชั้นนี้และให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและประสบการณ์พนักงานเป็นหลัก

แผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ZIM นำทีมโดยคุณ Kobi Baruch รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้นำแนวความคิด “Employees as our asset (พนักงานคือสิ่งที่มีค่าของเรา)” มาใช้จนประสบความสำเร็จทั่วทั้งบริษัท ZIM โดยแนวคิดนี้ได้ขับเคลื่อนบริษัทสู่นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและสร้างความได้เปรียบในการทำกำไรที่สูงขึ้น แนวทางปฏิบัตินี้มีฝ่ายบริหารจัดการของ ZIM เป็นผู้นำด้วยการลงทุนแรงและทรัพยากรมากขึ้นในการจ้างงานพนักงานและตำแหน่งผู้จัดการที่มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการทำงานและทุ่มเทมากที่สุด โดยทัศนคตินี้ได้จากการที่บริษัท ZIM ได้ลงทุนจำวนมากในการจ้างพนักงานใหม่เพื่อช่วยให้สามารถทำงานเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอความคิดและแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆตั้งแต่วันแรกที่ทำงานให้บริษัท

ด้วยผู้มีบทบาททั่วโลกจำนวนมาก การทำงานประสานกับพนักงานแต่ละรายสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายได้ ZIM ได้ก้าวผ่านบททดสอบนี้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนช่องทางการสื่อสารแบบเปิดเผยในทุกระดับ

The companyนอกจากนี้ ZIM ยังให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานประสานกันระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ่ด้วยการแบ่งปันคุณค่า วิสัยทัศน์และเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน รวมทั้งทำให้พนักงานภาคภูมิใจกับ ZIM ทั้งนี้ ZIM ได้สร้างเจตนารมณ์ที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาที่ชื่อว่า “Z-factor” ที่ได้รวมใจความสำคัญของบริษัทจัดส่งสินค้าทั่วโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลที่สามารถดำเนินงานได้ เป็นนวัตกรรมและสร้างความประทับใจพิเศษpositive and thus enable a global reach with a local touch.

การให้บริการลูกค้าของ ZIM มีความยอดเยี่ยม โดยได้นำเครื่องมือดิจิทัลที่ล้ำสมัย มีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงแนวทางการทำงานแบบ ‘can do (ดำเนินงานได้)’ และสร้างความประทับใจพิเศษ เราขอยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาก่อนเทศกาลคริสต์มาส Walmart บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ได้วางแผนเตรียมสินค้าอย่างเต็มที่ในทุกร้านสาขาเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาล ตู้สินค้าของ ZIM ที่บรรทุกสินค้าเต็มตู้ได้ถูกส่งมาถึงร้านค้าในสหรัฐอเมริกาตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม การประท้วงหยุดงานของผู้ที่ทำงานขนของที่ท่าเรือได้ขู่ว่าจะจัดส่งสินค้าล่าช้า ด้วยทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อน ZIM ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ ถึงแม้จะมีการประท้วงหยุดงาน แต่ตู้สินค้าได้รับการปล่อยออกจากท่าเรือสินค้าทันเวลาและสร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่ลูกค้า

The เปิดตัวการทำงานประสานกับตลาดที่เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขผลกระทบทางการค้าจากสถานการณ์ Covid-19

บทความนี้เกี่ยวกับความต้องการเพิ่มขึ้นสูงในวงการ E-Commerce และ ZIM ได้ตอบสนองความต้องการด้วยการสร้างเส้นทางจัดส่งสินค้าใหม่จากประเทศจีนไปยังนครลอสแองเจลิสภายในเวลาที่ทำสถิติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและให้บริการการทำงานประสานที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดในตลาด จากความสำเร็จนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของ ZIM ได้แก่ ความสัมพันธ์ร่วมกัน ความคล่องแคล่วว่องไว การขับเคลื่อนผลลัพธ์และแนวทางการทำงานแบบ ‘can do (ดำเนินงานได้)’

ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ของ ZIM คือ การเป็นอิสระและทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว แต่ในฐานะบริษัทขนาดเล็ก ZIM ได้รักษาและปรับปรุงด้านความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – รวมถึงการสร้างความประทับใจพิเศษ.

กำลังมองหาความท้าทายในอาชีพใช่หรือไม่
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZIMhttps://hubs.ly/H0LyNx40