การปรับตัวครั้งสำคัญ ของวงการเทคโนโลยีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

สืบเนื่องมาจาก สถานการณ์โรคระบาด covid-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลมาอย่างยาวนาน ทำให้รูปแบบของธุรกิจหลายอย่าง ต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอด กับสภาวะเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุผลให้ในวันนี้ วงการเทคโนโลยีของไทย ได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินกิจการ ได้อย่างมั่นคง โดยจะให้ความมุ่งเน้น ไปที่ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ เพราะทุกวันนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ หันมาซื้อของและ ใช้บริการผ่าน Application มากขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนา ระบบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงได้หันมาให้ความสำคัญ กับระบบเครือข่าย สัญญาณ 5G เพิ่มขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ จะช่วยทำให้การ รับส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว และแม่นยำเป็นอย่างมาก โดยทุกรูปแบบที่กล่าวมา ได้ส่งผลลัพธ์เป็นอย่างดี คุณสามารถสังเกต ได้จากผลประกอบการ ของธุรกิจประเภท ซื้อขายออนไลน์ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น จากหลายๆธุรกิจ นอกเหนือจากนั้น ยังส่งผลไปถึงระบบ การนำเข้าส่งออก ที่ทำให้มีจำนวนมูลค่า การซื้อขายเพิ่มขึ้น อีกด้วยเช่นกัน  ซึ่งรูปแบบการพัฒนาทั้งหมดนี้ ได้ส่งผลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้มีเงินหมุนเวียน เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อย่างมากมาย 

การเปิดโอกาสให้ ชาวต่างชาติ เข้ามาครอบครองที่ดิน เพื่อการลงทุนในระยะยาว

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนที่มีความพร้อม จะเข้ามาลงทุน ในประเทศไทย เพราะว่าในตอนนี้ ตามมติครมได้มีความเห็นชอบ ให้มีการร่างแก้ไขกฎหมาย สำหรับการซื้อขายที่ดิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ แต่เดิมสำหรับชาวต่างชาติ สามารถมีสิทธิ ครอบครองที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้ในจำนวนร้อยละ 49 จากพื้นที่ทั้งหมด แต่สำหรับกฎหมาย ที่กำลังจะออกมาใหม่นี้ ได้ถูกขยายเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 70 ถึง 80 ของพื้นที่ทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลา สัญญาเช่าจากเดิม สูงสุดได้ถึง 30 ปี ซึ่งกำลังจะถูก ปรับเปลี่ยนเป็น 50 ปี และสามารถ ต่อสัญญาเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 40 ปี โดยทั้งหมดจะรวม กันเป็นจำนวน 90 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ มากพอสำหรับ 1 ชั่วอายุคน โดยโครงการทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นการเปิดโอกาส ให้ชาวต่างชาติ หรือผู้ที่มีเงินทุนสูง เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อหวังผล ในระยะยาวต่อ ระบบเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงมีกระแสต่อต้าน จากผู้ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งท้ายที่สุดผลลัพธ์ จะออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องคอยจับตาดู ข้อกฎหมายใหม่ ที่กำลังจะดำเนินการ แล้วเสร็จเร็วๆนี้ 

พลิกฟื้นนวัตกรรม อุตสหกรรมฯทางการเกษตร สำหรับการส่งออกข้าว เพื่อให้ตอบรับนโยบายอาหารไทย อาหารโลก

สำหรับสายตา ของชาวต่างชาติ ที่มองเข้ามายังประเทศไทย หรือประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย มักจะมองว่าเรานั้น คือแหล่งอาหารของโลก เพราะด้วยภูมิประเทศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ และข้าว ที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลัก ของโภชนาการ แต่ในระยะหลังมานี้ เนื่องด้วยสภาวะ ลมฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ อย่างสมบูรณ์ รวมไปถึงผลผลิต ที่ไม่ได้คุณภาพและ มาตรฐาน อันเนื่องมาจาก การแปรรูปที่ไม่ถูกหลัก ส่งผลให้ในวันนี้ประเทศไทย ได้มีการพลิกฟื้น นวัตกรรมในเชิง อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุน เกษตรกร ให้มีรายได้อย่างมั่นคง ด้วยวิธีการแปรรูปอาหาร ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ ผลผลิตของ “ข้าว” ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบสุญญากาศ การใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อรักษาอายุของข้าวสาร และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ได้คุณภาพ ของของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ว่า ประเทศของเราจะเป็น … “อาหารไทย อาหารโลก”