ไม่สนใจ “ไม่ใยดี”  ตัดสเปก “TREES” ไทย  “งบ 30,000 ล้าน”ใครได้?


ไม่สนใจ “ไม่ใยดี” ตัดสเปก “TREES” ไทย “งบ 30,000 ล้าน”ใครได้? “สร้างศูนย์ราชส่วนต่อขยาย”

ตามที่กระทรวงการคลังมีโครงการสร้างศูนย์ราชการ “ส่วนต่อขยาย” ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน c มูลค่า 30,000 ล้านบาท โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้กำกับดูแล และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อันเป็นเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินงาน

แล้วมีการร้องเรียนเรื่องสเปกงานส่งสัญญาณแปลกๆว่าอาจจะมีการล็อกสเปกเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของคนในคณะรัฐบาลได้งานนี้ไปอีกครั้ง โดยกำหนด TOR ว่าต้องได้มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED อย่างเดียว ไม่เอามาตรฐานอาคารเขียว TREES ของไทย ทั้งๆที่ในระเบียบการปฏิบัติ กลับระบุว่าให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานก่อสร้างให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวไทย(TREES) หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy)

เป็นการกำหนดสเปกงานที่ค่อนข้างแปลก ซับซ้อนชวนคิดว่าทำไม ในขณะที่มีการก่อสร้างต้องได้มาตรฐาน TREES ของไทย แต่ใน TOR กลับระบุแค่ว่า ต้องได้มาตรฐาน LEED อย่างเดียว ทำไมไม่กำหนดไปเลยว่าต้องได้มาตรฐาน LEED หรือ TREES

ดังนั้นบริษัทก่อสร้างไทยจึงทำหนังสือท้วงติงไปว่า ผลงานก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียวไทย TREES ก็ควรที่จะนำมาใช้เป็นผลงาน ในการยื่นผลงานตามข้อกำหนดได้เช่นกัน แทนที่จะใช้ผลงานก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานเขียว (LEED)เพียงอย่างเดียว

เมื่อผู้สื่อข่าวได้เจาะลึกไปดูข้อกำหนดเฉพาะงานในข้อที่ 21. ก็กำหนดว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ หรือ TREES-NC (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy -New Construction) จริงๆ

แต่ใน TOR เจาะจงเฉพาะ LEED มาตรฐานต่างประเทศอย่างเดียว! งงมั้ย?

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อันเป็นเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ประกาศขายซองแล้ว ..เพื่อให้บริษัทก่อสร้างยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
แม้จะมีเสียงทักท้วงเกิดขึ้น ถูกสื่อมวลชนจับตามอง ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม คือ TOR ต้องได้มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED อย่างเดียว ไม่เอามาตรฐานอาคารเขียว TREES ของไทย

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างท่านหนึ่ง จากสภาวิศวกรกล่าวว่า สำหรับอาคารที่ต้องการขอมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยนั้น มีเกณฑ์การประเมินหลักๆ ที่นิยมอยู่ 2 เกณฑ์คือ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อันเป็นมาตรฐานต่างประเทศ และ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) หรือเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย เป็นมาตรฐานไทย
สถาบันอาคารเขียวไทย โดย TREES นั้นถูกออกแบบและกำหนดเกณฑ์การประเมินให้คล้ายกับ LEED แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนการประเมินบางหัวข้อเพื่อให้เกณฑ์การประเมินนั้นเหมาะสมกับประเทศไทย
“หากกำหนดสเปกเอาเฉพาะ LEED เท่านั้น บริษัทก่อสร้างไทยที่มีขีดความสามารถสูงหลายบริษัทคงไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ คงมีเพียง 2-3 บริษัทในไทยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าแข่งขันประมูลงานนี้ได้ อย่างเช่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 3 บริษัทนี้เท่านั้นที่มีโอกาสยื่นซอง หรืออาจจะเหลือแค่ 2 บริษัทเท่านั้นก็มีความเป็นได้” แหล่งข่าวกล่าว

จะเป็นจริงแค่ไหน เพียงไร? คงต้องรอดูข้อสรุปหลังวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เนื่องจากนาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง และนาย นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จะต้องเปิดข้อมูลออกมา เพราะเป็นผู้ดูแลเงิน 30,000 ล้านบาท ของแผ่นดินก้อนนี้ไง !!!ลิงค์ที่มา