จังหวัดภูเก็ต ย้ำความสำเร็จ 5 ชุมชนนำร่องโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากมีรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเเคปพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาย ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยการนำเมนูอาหารจาก 5 ชุมชนนำร่องมาเสริฟ์ความอร่อย พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐานทั้งงานบริการและอาหารถิ่น สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกตามแนวทางเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชน นำวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดผ่านทางท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนภูเก็ต

นาย ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์ความเป็นเกาะภูเก็ตมากมายกว่าที่ทุกคนรู้จัก แต่เกาะภูเก็ตยังมีวิถีชุมชนที่น่าสัมผัสมากกว่าที่หลายคนคิด ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการนำเชฟระดับแนวหน้ามาแนะนำแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นที่มีอยู่ประจำท้องถิ่น มาเป็นสุดยอดเมนูอาหารชั้นนำ ถือเป็นความสำเร็จของคนในชุมชน โดย 5 หมู่บ้านนำร่อง จะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ พัฒนาความเข้มแข็งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชั้นนำระดับสากลต่อไป โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนำร่องประกอบด้วย บ้านเกาะมะพร้าว, บ้านป่าหล่าย , บ้านป่าครองชีพ , บ้านม่าหนิกและบ้านท่าฉัตรไชย

สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนสามารถให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูจังหวัดภูเก็ตจึงเล่งเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการนำภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับให้สามารถยืนยัดได้ในทุกสถานการณ์เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตต่อไป


ลิงค์ที่มา