เมืองจูหม่าเตียนจัดงานการลงทุนและการค้า ส่งเสริมแปรรูปผลิตผลเกษตร


เมืองจูหม่าเตียนของมณฑลเหอหนานจัดมหกรรมการลงทุนและการค้า มุ่งส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลเกษตร

เมืองจูหม่าเตียนในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ได้จัดมหกรรมการลงทุนและการค้าภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรจีน (China Agricultural Products Processing Industry Investment and Trade Fair) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา

งานนี้มีกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนและรัฐบาลมณฑลเหอหนานเป็นเจ้าภาพ จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และมณฑลเหอหนาน รวมถึงรัฐบาลเมืองจูหม่าเตียน

มหกรรมนี้มุ่งเฟ้นหาศักยภาพของสินค้าเกษตรเฉพาะทางในท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทัวร์ชมมหกรรม พิธีเปิด การจัดแสดงสินค้า และการจับคู่ธุรกิจ

ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูงทั้งจากในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลเกษตรขั้นสูง ไปจนถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พัฒนาภายในจีนอีกด้วย

เมืองจูหม่าเตียนตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลเหอหนาน เป็นฐานการผลิตธัญพืชและน้ำมันแห่งสำคัญในประเทศจีน โดยได้ชื่อว่าเป็น “ยุ้งฉางของที่ราบภาคกลาง” “แหล่งสำรองน้ำมันของจีนตอนกลาง” และ “อาณาจักรงา” ทั้งยังผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในจีน ไปจนถึงปลูกผักและทำปศุสัตว์จนมีผลผลิตเป็นอันดับต้น ๆ ในเหอหนาน

เมืองจูหม่าเตียนมีผลผลิตธัญพืชปีละกว่า 8 พันล้านกิโลกรัม ในจำนวนนี้มีผลผลิตข้าวสาลีคิดเป็นสัดส่วน 1/26 ของทั้งประเทศ โดยอำเภอเจิ้งหยาง ผิงหยู และปี่หยางในเมืองจูมาเตี้ยนนั้น ผลิตถั่วลิสง งา และเห็ดหอมได้มากที่สุดในจีนตามลำดับ

เมืองจูหม่าเตียนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นมีมูลค่าผลผลิตรวมกันมากถึง 2.2 แสนล้านหยวนในปี 2565

ที่มา: มหกรรมการลงทุนและการค้าภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตรจีน ครั้งที่ 25

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442072

คำบรรยายภาพ: เมืองจูหม่าเตียนของมณฑลเหอหนานจัดมหกรรมการลงทุนและการค้า มุ่งส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลเกษตรลิงค์ที่มา