วารสาร ThaiAppraisal ฉบับที่ 3/2566 ออกแล้ว


วารสาร ThaiAppraisal ฉบับที่ 3/2566 ออกแล้ว
AREA แถลง ฉบับที่ 482/2566: วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

วารสาร ThaiAppraisal ราย 2 เดือน ของมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 ออกแล้ว ทุกท่านสามารถ download ได้ฟรีที่นี่

https://lobbyistsantayasuk.files.wordpress.com/2023/06/press2023-05-06.pdf

ท่านยังสามารถดูฉบับย้อนหลังได้ที่นี่: https://www.thaiappraisal.org/thai/journal/default.php

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาได้ฟรีทุกเดือนในฐานะสมาชิก โปรดพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยได้ที่นี่: https://www.thaiappraisal.org/thai/member/default.php

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกันลิงค์ที่มา