โซล่ารูฟท็อป เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด?


โซล่ารูฟท็อป เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด?

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load profiles) ของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน ผู้ใช้งานที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลาที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ มากที่สุด หรือ ช่วงเวลากลางวัน จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ โซล่ารูฟ ของตนเอง ที่ได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจะได้ราคาค่าไฟฟ้าคงที่ในส่วนที่ PV ผลิตได้ และสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) ขึ้นไป ที่ต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand charge) นั้น ระบบ โซล่ารูฟ จะช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) ของผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

ประโยชน์ของการ ติดตั้งโซล่ารูฟ
ประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของอาคาร
• ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอาคารของตนเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงจากที่เคยให้ให้กับการไฟฟ้า
• สามารถผลิตขายให้กับเอกชนเป็นการสร้างรายได้พิเศษให้แก่เจ้าของอาคาร
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
• เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งไม่มีต้นทุนของเชื้อเพลิง และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้าช่วยลดภาวะโลกร้อน
• ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในเวลากลางวัน
• ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล โรงไฟฟ้าน้ำ และนิวเคลียร์ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม
• สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

การติดตั้ง
การติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องคำนึงถึงทิศทางซึ่งแนะนำให้วางไปในแนวเหนือใต้และคำนึงถึงตำแหน่งที่ไม่มีเงาจากวัตถุอื่นมาบดบัง เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ลดลงมากและอาจก่อให้เกิดจุดร้อนของขั้วอีกด้วย

ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับแผงโดยไม่จำเป็นต้องเจาะหลังคา ใช้ชุดบีบยึดสันหลังคา ทำให้ไม่มีการรั่วซึมจากการเจาะ ซึ่งมีทั้งแบบ Metal sheet และใช้ข้องอในการสอดล็อคใต้หลังคากระเบื้อง โดยการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ดำเนินการดังนี้

– เตรียมโครงสร้างยึดจับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ควรเป็นโลหะกันสนิมสามารถรับน้ำหนักและสามารถต้านทานแรงลมประทะได้ดี ในกรณีการติดตั้งบนหลังคาควรว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญติดตั้ง
– ตรวจสอบสภาพภายนอก วันค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) และค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงก่อนที่จะวางและยึดบนโครงสร้าง
– ติดตั้งตามคู่มือโดยใช้หัวต่อชนิดที่เข้ากับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดการสูญเสียทางฟ้าและความรวดเร็วในการติดตั้ง
– ติดตั้งตู้รวมสายไฟกระแสตรง เครื่องแปลงผันไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือและคำแนะนำผู้ผลิต
– เชื่อมต่อระบบด้วยสายไฟจาก แผงโซล่าเซลล์ มาที่ตู้รวมสายไฟกระแสตรงทีละวงจรตามที่ออกแบบ ควรเชื่อมต่อไฟฟ้ที่ตู้รวมสายไฟกระแสตรงก่อนเชื่อมที่ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
– เชื่อมต่อระบบด้วยสายไฟจากตู้รวมสายไฟกระแสตรงมาที่เครื่องแปลงกระแส ตามที่ออกแบบและคู่มือการติดตั้งเครื่องแปลงกระแส
– เชื่อมต่อระบบด้วยสายไฟจากเครื่องแปลกระแสมาที่เบรกเกอร์กระแสสลับตามที่ออกแบบ และเปิดระบบโดยการปิดวงจรของระบบทีละชุดจนครบทุกเบรกเกอร์
– ตรวจสอบระบบและค่าทางไฟฟ้าทุกค่าว่าเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก https://bit.ly/solarrichลิงค์ที่มา