ต้องสร้างอาคารแบบแอชตันอโศกอีกมากๆ ใน กทม.


ต้องสร้างอาคารแบบแอชตันอโศกอีกมากๆ ใน กทม.
AREA แถลง ฉบับที่ 329/2566: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

ดร.โสภณขอส่งเสริมให้ทางราชการอนุญาตให้สร้างอาคารแบบแอชตันอโศกมากๆ และสร้างให้สูงกว่านี้อีก เพื่อการใช้สอยประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าโครงการแอชตัน อโศก ที่กำลังมีปัญหาถูกชาวบ้านจำนวนน้อยนิดร้องเรียน โดยให้รายละเอียดว่า นี่เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ซึ่ง “อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก” เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด) โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาด 50 ชั้น มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 783 ห้อง (มีผู้เข้าอยู่แล้ว 578 ราย) ตั้งอยู่ในบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 21 หรือถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 2-3-47.6 ไร่ หรือ 877.6 ตารางวา หรือ 4,590.4 ตารางเมตร ประกอบด้วย ที่ดิน 3 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 2452 เลขที่ดิน 2120, โฉนดที่ดินเลขที่ 2451 เลขที่ดิน 2122 และโฉนดที่ดินเลขที่ 2345 เลขที่ดิน 2160 มีพื้นที่อาคารรวม 55,206.14 ตารางเมตร จึงมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายควบคุมอาคาร

อันที่จริง หากทางราชการอนุญาตให้ก่อสร้างได้ถึง 20 เท่าต่อ 1 ส่วนของที่ดิน ในพื้นที่ 2-3-47.6 ไร่ หรือ 4,590.4 ตารางเมตร น่าจะสามารถสร้างได้ถึง 91,808 ตารางเมตร หากพื้นที่ 55% สามารถขายได้ ก็จะมีพื้นที่ขายได้ 50,494.4 ตารางเมตร ถ้าห้องชุดหนึ่งมีขนาด 35 ตารางเมตร ก็จะได้ห้องชุดถึง 1,442 ห้อง ทำให้ราคาห้องชุดถูกลงเพราะใช้ที่ดินเท่าเดิม ประชาชนระดับกลางๆ ก็จะสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ไม่ต้องเดินทางออกนอกเมือง รัฐก็ไม่ต้องสร้างทางด่วนรถไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นตามออกไปนอกเมืองอีก อย่างนี้ จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายมากกว่า ทางราชการจึงควรพิจารณาทิศทางในการพัฒนาเมืองแบบนี้

ต้องสร้างอาคารแบบแอชตันอโศกอีกมากๆ ใน กทม.
https://www.facebook.com/watch/?v=1407647983314912 .

ต้องสร้างอาคารแบบแอชตันอโศกอีกมากๆ ใน กทม. https://vt.tiktok.com/ZS83cUcLj/ .

ต้องสร้างอาคารแบบแอชตันอโศกอีกมากๆ ใน กทม. https://www.youtube.com/watch?v=oZ60UtWkXk8 .

อ่านเพิ่มเติม: https://bit.ly/3LBsNZE

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกันลิงค์ที่มา