พินิจกรุงเทพฯ ผ่านมุมมองศิลปินชาวไต้หวัน-ไทยในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566


นิทรรศการโดยศิลปินนักออกแบบชาวไต้หวันและชาวไทย สะท้อนแรงบันดาลใจข้ามวัฒนธรรมพร้อมจุดประกายความร่วมมือ

เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างไต้หวันกับไทย กองวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน จึงได้เชิญภัณฑารักษ์ คุณยูเพ่ยกัว (YuPei Kuo) และไต้หวัน ครีเอเตอร์ อะราวด์ (Taiwan Creator Around) ซึ่งเป็นกลุ่มนักสร้างสรรค์ชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาร่วมกันจัดนิทรรศการออกแบบข้ามวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินชาวไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 นิทรรศการดังกล่าวเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ชาวไต้หวันที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและศิลปะไทยมาอย่างยาวนาน และนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกับไต้หวัน เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะ 7 ชิ้นในคอลเลกชันที่มีชื่อว่า “Bangkok Gaze: Taiwanese-Thai Creative Design Exhibition” ซึ่งจะจัดแสดงอยู่ที่โครงการ Charoen 43 Art & Eatery ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พร้อมด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไต้หวันกับไทยในด้านต่าง ๆ

วันเปิดนิทรรศการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.จวงซั่วฮั่น (Dr. Chuang Suo-hang) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล “นักออกแบบแห่งปี” ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญแห่งวงการออกแบบของไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนแขกที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

สำหรับงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้มีหลากหลายรูปแบบและหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์ ประติมากรรม ไปจนถึงสิ่งทอ และศิลปะจัดวาง เพื่อสะท้อนมุมมองข้ามวัฒนธรรมและข้ามศาสตร์ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตทั้งในไต้หวันและไทยผ่านงานออกแบบและศิลปะ โดยเน้นให้ผู้เข้าชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 ได้เห็นถึงความประทับใจที่นักออกแบบชาวไต้หวันมีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ระหว่างที่พำนักอาศัยในประเทศไทย รวมถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับไทยในด้านศิลปะและการออกแบบ โดยไต้หวันและไทยคาดหวังว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไปในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมลิงค์ที่มา