มอบผ้าห่มในโครงการแบ่งปันไออุ่นต้านลมหนาว


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบหมายให้ นางสุรี จิตศักดานนท์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ (บ้านยางน้อย) พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบผ้าห่มในโครงการแบ่งปันไออุ่นต้านลมหนาว พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ กำลังพลปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา จำนวน ๕๘๐ นาย ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญและยากลำบาก ในเรื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องอำนวยความสะดวก ตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม ต่าง ๆ ที่ยังมีความขาดแคลนจำนวนมาก โดยเฉพาะปัจจุบันมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศหนาวจัด ทำให้มีความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและ เป็นการส่งมอบขวัญกำลังใจในเทศกาลปีใหม่ ให้กับกำลังพลตามแนวชายแดน ได้มีกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยให้ชาติต่อไป ณ ทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

มอบผ้าห่มในโครงการแบ่งปันไออุ่นต้านลมหนาว
ลิงค์ที่มา