ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ


ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนงานวันคนพิการ กรุงเทพฯ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์คนพิการ รวมทั้งให้คำปรึกษาการสมัครงาน ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสำหรับคนพิการ นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและร่วมกิจกรรมต่างๆเท่าเทียมคนทั่วไปในสังคม ทั้งนี้ ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ

……………………………………………………………..ลิงค์ที่มา