หน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัทส่านกูจากจีนเชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ส่านซี โบลวเวอร์ (กรุ๊ป) จำกัด (Shaanxi Blower (Group) Co. Ltd.) หรือ ส่านกู กรุ๊ป (ShaanGu Group) จากประเทศจีน ได้ประกาศว่า หน่วยผลิตไฟฟ้าเทอร์โบหมายเลข 2 ในโครงการผลิตไฟฟ้าร่วมในประเทศอินโดนีเซีย ได้เชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้า (กริด) เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน หน่วยผลิตไฟฟ้าหมายเลข 1 และ 2 ของโครงการผลิตไฟฟ้าร่วมในอินโดนีเซีย ได้เข้าสู่การดำเนินงานอย่างเป็นทางการแล้ว

ส่านกู กรุ๊ป เล็งเห็นว่าหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการปล่อยคาร์บอนต่ำและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดตั้งเครือข่ายให้บริการโซลูชันระบบพลังงานแบบกระจายตัวและขยายไปยังบริการเสริมอื่น ๆ อีก 7 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การจัดซื้ออุปกรณ์ และการก่อสร้าง (EPC) การบริการ การดำเนินงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเงิน

เทคโนโลยี “ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานซิมไบโอซิส (Energy Interconnection Symbiosis System)” ซึ่งส่านกูพัฒนาขึ้นเอง รวมถึงโซลูชันระบบพลังงานอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้โมเดลธุรกิจ “1+7” และวิธีการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน “5+3+c” มีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรระดับโลกในหลายภาคส่วนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนต่ำ และมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ กำลังการผลิตติดตั้งรวมของโซลูชันระบบพลังงานแบบกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 23.9 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอน 155 ล้านตัน

นอกจากนี้ ส่านกู กรุ๊ป ยังได้ส่งเสริมโซลูชันระบบพลังงานแบบกระจายตัวอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานราว 12,000 ยูนิตให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก นอกจากนี้ ด้วยความพยายามในด้านต่าง ๆ ทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ของตลาด การวิจัย ห่วงโซ่อุปทาน และการเงิน ทำให้โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโซลูชันแบบบูรณาการของบริษัทครอบคลุมกว่า 100 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/330558.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1925935/1.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าร่วมของส่านกู กรุ๊ป ในประเทศอินโดนีเซีย [ภาพโดยส่านกู กรุ๊ป]ลิงค์ที่มา