“เจเอส โกลบอล” รายงานผลประกอบการทางการเงินระหว่างกาล


“เจเอส โกลบอล” รายงานผลประกอบการทางการเงินระหว่างกาล ประจำงวดหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายรับเพิ่มขึ้นเมื่อคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นผลจากการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จด้วยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานแบบมีพลวัต

เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้สำเร็จในทุกหมวดสำคัญที่ชาร์คนินจามีการดำเนินงานในสหรัฐ

บริษัท เจเอส โกลบอล ไลฟ์สไตล์ จำกัด (JS Global Lifestyle Company Limited) (รหัสหุ้น: 1691.HK) “เจเอส โกลบอล” หรือ “บริษัท” บริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสามแบรนด์ใหญ่ ได้แก่ ชาร์ค (Shark), นินจา (Ninja) และโจยัง (Joyoung) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินระหว่างกาล ประจำงวดหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

“ผมยินดีที่ได้รายงานว่าเราได้รักษาระดับรายรับในขณะที่ต้องรับมือกับสภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่มีความท้าทายและหลังจากที่มีการเติบโตอย่างมากในปี 2564 และ 2563” คุณหวัง ซูหนิง (Wang Xuning) ประธานและซีอีโอบริษัทเจเอส โกลบอล กล่าว “แม้จะมีความท้าทายในระดับโลก เราก็สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในทุกหมวดสำคัญที่ชาร์คนินจามีการดำเนินงานในสหรัฐ การออกผลิตภัณฑ์ในหมวดใหม่ ๆ ได้สำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างรายรับของเราในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญของเราที่เจเอส โกลบอล ผมตื่นเต้นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปขณะที่เรายังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้งยึดมั่นในกลยุทธ์อันเป็นที่ประจักษ์ของเรา”

ผลประกอบการทางการเงินระหว่างกาลประจำปี 2565 พร้อมข้อคิดเห็น

บริษัทมีรายรับ 2,232.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เมื่อคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายรับในช่วงดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้น 0.8%
– รายรับของชาร์คนินจาอยู่ที่ 1,593.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เมื่อคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายรับในช่วงดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้น 1.2%
– รายรับของโจยังอยู่ที่ 639.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลงเล็กน้อย 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เมื่อคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว รายรับในช่วงดังกล่าวนี้ลดลง 0.3%
กำไรอยู่ที่ 180.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 36.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
กำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ (EBITDA) อยู่ที่ 302.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 34.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
กำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ปรับปรุง (adjusted EBITDA) อยู่ที่ 318.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 32.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ผลกำไรสุทธิปรับปรุงที่ตกอยู่กับเจ้าของบริษัทแม่อยู่ที่ 188.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 26.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (basic EPS) ที่ตกอยู่กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทแม่อยู่ที่ 0.048 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 0.009 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
กำไรต่อหุ้นปรับลด (diluted EPS) ที่ตกอยู่กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทแม่อยู่ที่ 0.048 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลดลง 0.009 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา

รายรับของเจเอส โกลบอลเพิ่มขึ้น 80.6% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการขยายแบรนด์ชาร์คและนินจา และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 86.6% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2562
แบรนด์ชาร์คยังคงเป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นอันดับหนึ่งในสหรัฐ ขณะที่แบรนด์นินจายังคงเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กในสหรัฐ ส่วนแบ่งตลาดของเราในหมวดเครื่องใช้ทำความสะอาดเพิ่มขึ้นจาก 30.8% เป็น 34.4%[1] หมวดเครื่องใช้ทำอาหารเพิ่มขึ้นจาก 25.2% เป็น 25.4%[2] และหมวดเครื่องใช้เตรียมอาหารเพิ่มขึ้นจาก 32.5% เป็น 35.2%[3] ในสหรัฐ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบดุลและกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 550.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนี้ค้างชำระ (เงินกู้โดยรวม) อยู่ที่ 975.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (gearing ratio) (คำนวณโดยหนี้โดยรวม (รวมถึงเงินกู้ธนาคารที่มีดอกเบี้ยและหนี้สินสัญญาเช่า) หารกับหุ้นโดยรวม) อยู่ที่ 54.5%
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอยู่ที่ 69.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทียบกับ 53.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
เจเอส โกลบอล มีจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วเมื่อคำนวณโดยพิจารณาผลกระทบทั้งหมดหลังการเสนอซื้อขายหุ้น (fully diluted) อยู่ที่ 3,408,381,000 หุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดทางออนไลน์ลิงค์ที่มา