หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า การระบาดของโคโรนาไวรัสจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกสูญเสียรายได้ในปี ค.ศ. 2021 ราว 2 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมระบุว่าการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวนี้จะเป็นไปอย่างล่าช้าและเปราะบาง

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization – UNWTO) เปิดเผยการคาดการณ์ดังกล่าวในวันจันทร์ โดยระบุว่า จำนวนผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศในปีนี้จะอยูที่ระดับต่ำกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อปี ค.ศ. 2019 ก่อนเกิดการระบาด ราว 70-75% เช่นเดียวกับปีที่แล้ว

การคาดการณ์ครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งข่าวการค้นพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ โอมิครอน ในหลายประเทศ

จากข้อมูลของ UNWTO อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเมื่อปีที่แล้วได้สูญเสียรายได้ไปราว 2 ล้านล้านดอลลาร์เช่นกัน ถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากวิกฤติสาธารณสุขที่เป็นผลมาจากโควิด-19

แถลงการณ์ของ UNWTO ชี้ว่า แม้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่การฉีดวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง มาตรการจำกัดการเข้าประเทศ ความเชื่อมั่นของประชาชน และการค้นพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ เช่น สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน ก็อาจส่งให้ให้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างล่าช้าและเปราะบางได้

UNWTO ระบุด้วยว่า นอกจากการระบาดของโคโรนาไวรัสแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และปัญหาที่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าโลกด้วย

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ เผยข้อมูลว่า หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนและเอเชียใต้ รวมทั้งบางประเทศทางใต้ของยุโรป ได้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจำนวนที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดแล้ว ขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียและแปซิฟิก ยังคงไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก

โดย UNWTO ชี้ว่า ปัจจุบัน 46 ประเทศยังคงปิดประเทศไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ คิดเป็น 21% ของจุดหมายปลายทางทั่วโลก

ทั้งนี้ ในการประชุมประจำปีขององค์การการค้าโลก (WTO) ในวันอังคารนี้ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ที่ประชุมจะหารือเรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปด้วยลิงค์ที่มา