สัมมนา-นิทรรศการอสังหาฯ นานาชาติฟรี


สัมมนา-นิทรรศการอสังหาฯ นานาชาติฟรี
AREA แถลง ฉบับที่ 825/2565: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

ฟรี ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติด้านอสังหาริมทรัพย์โดยผู้รู้ นายกหรือผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์หลายประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมดูนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์ ฟรี ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ โปรดลงทะเบียนด่วน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fiabci-thai.org/th/IREC-TH1.php

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และพันธมิตรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศจะร่วมกันจัดงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โดยมีแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ”

ผู้เข้าร่วมจะสามารถร่วมฟังการบรรยายความรู้จากวิทยากรชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลกโดยจะได้ นับชั่วโมงความรู้ (CPD) รวม 10 ชั่วโมง รับรองโดย FIABCI-Thai และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

09:00 : เปิดงาน

09:30 : แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธี

10:00 : ผลกระทบจากการลงทุนของชาวต่างชาติต่อตลาดอสังหาฯ ในมาเลเซีย

Details:

1. Policy and measurement on foreign real estate investment. What are

the law and regulations that foreigners must follow to buy properties in

Malaysia.

2. Malaysia real estate market outlook in 2022 and 2023

Sr Dainna Baharuddin, CQS FRISM, FRICS President Royal Institution of

Surveyors, Malaysia

10:40 : เทคนิคการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศของชาวอินเดีย

Mr.Farook Mahmood Past World President FIABCI

11:20 : เสวนา “แนวโน้มตลาดโลกต่อตลาดทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย”

คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์

โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

คุณหยง วศิน ปริธัญ Head of Investment Finnomena

Moderator: Ms.Namtip Laoonual Managing Director AREA Research Co.,

Ltd.

13:00 : ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

Detail: How Business Processing Outsourcing (BPO) industry and foreign

property investor affect Philippine real estate market

Ms.May P. Rodrigue, President of the Subdivision and Housing Developers

Association

14:00 : สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์ เป็นตลาดผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย?

Detail: Singapore residential real estate outlook in 2022 and 2023

Mr.Adam Wang President Singapore Estate Agents Association

14:40 : สงครามกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จากมุมมองของชาวอเมริกัน

Mr.Darr Goss, CEO Capital Valuation Group Ltd.

15:20 : เหตุผลที่อสังหาริมทรัพย์ในกาฐมาณฑุประเทศเนปาล ราคาสูงเกินไป

Detail: Why does real estate price in Kathmandu rise so fast? Does it

match the real value? What is the real estate market situation in 2022 and

2023.

Dr.Om Rajbhandary, Executive Chairman, Brihat Group

16:00 : อินโดนีเซียออกมาตรการ วีซ่าบ้านหลังที่สอง ส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาด

อสังหาริมทรัพย์อย่างไร?

Detail: How does Indonesia plan to attract more tourist and foreign real

estate investment. How the rise of remote work, a second-home visa, and

high rents caused foreign expats to buy houses in Indonesia and how does

it affect local real estate market?

Mr.Jaya Cahyadi, Vice President of AREBI

จบงานวันแรก

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

09:00 : เคล็ดลับการครองตำแหน่ง นักพัฒนาอสังหาฯ อันดับต้น ๆ ของประเทศ อย่างยั่งยืน

Datuk CHUA Soon Ping, Vice President, FIABCI Malaysia & President,

SHAREDA

10:00 : เสวนา “สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และ การซื้ออสังหาฯ ของ

ชาวต่างชาติ”

Dr.Sopon Pornchokchai President FIABCI-Thai

คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

คุณชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ฮาบิแทท กรุ๊ป

(อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

Moderator: Ms.Namtip Laoonual, MD of AREA Research Co., Ltd.

11:30 : การพัฒนาย่านเมืองใหม่ให้ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาจากอินโดนีเซีย

Mr. Budiarsa Sastrawinata, President FIABCI-Indonesia

12:30 : Break

13:00 : ผลกระทบจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของทุนจีนในกัมพูชา

Detail:

1. The effect from foreign real estate investment (Chinese and

international investors)

2. Do they joint venture with local companies or do these investment buy

land and develop by themselves?

3. How does it affect local real estate market and the economy.

Dr.Kim Heang Past President Cambodia Valuers and Estate Agents

Association

14:00 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์สถานที่จัดงานแต่งงาน และแหล่ง

ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

Detail:

In 2022, Indian tourist is the top international tourist in Thailand who

comes for their weddings and for family trip. Why does Indian tourist

choose Thailand as their top destination and what should Thai tourism

industry do?

Ms.Vanessa De Souza President FIABCI-India

15:00 : จบงานสัมมนาลิงค์ที่มา