CCTV+: นักวิชาการชี้สังคมนิยมประชาธิปไตยแบบจีนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นักวิชาการระดับโลกกล่าวในการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชาธิปไตย (International Forum on Democracy) เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า หนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและเหนือกว่าประชาธิปไตยรูปแบบอื่น

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีร่วมกัน” โดยเปิดฉากขึ้นเมื่อวันเสาร์ ณ กรุงปักกิ่ง และจัดต่อเนื่องสองวัน

โรแลนด์ โบเออร์ ศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยมาร์กซิสม์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน ให้ความเห็นว่า ในบรรดาประชาธิปไตยรูปแบบต่าง ๆ ย่อมต้องมีรูปแบบที่เหนือกว่าแบบอื่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกรูปแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่

ศาสตราจารย์โบเออร์กล่าวว่า “สังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและเหนือกว่าประชาธิปไตยรูปแบบอื่น ผมยินดีที่ได้เห็นจีนดำเนินการเรียกร้องประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมบนเวทีโลก เพราะเห็นได้ชัดว่าระบบสังคมนิยมมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าระบบทุนนิยมมาก”

จอห์น รอส นักวิชาการและอดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจของกรุงลอนดอน กล่าวว่า “จีนมีระบบการเมืองที่กำหนดโดยผลลัพธ์จริง นั่นคือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่กำหนดด้วยรูปแบบหรือกระบวนการ เพราะจีนเป็นประเทศสังคมนิยม เศรษฐกิจจีนจึงควบคุมโดยประชาชน ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีในระบบทุนนิยมที่นายทุนเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจ”

นักวิชาการหลายคนย้ำว่า หนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติและขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่ควรนำประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้กับระบบการเมืองทุกระบบ เพราะประชาธิปไตยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทั่วโลก

ลิงก์:

ลิงค์ที่มา