เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ world top Award ครั้งที่ 6 รางวัลสยามรัตนโกสินทร์ และ รางวัลสยามทศวรรษ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน จัดโดย “สภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา” ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.64 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ เข้ารับรางวัล อาทิ จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว , ป้าแมว ดาวพระศุกร์ , ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ , วิญญู จันทร์เจ้า,ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล , นายห้างศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย และ ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ ฯลฯ ภายใต้การจัดงานด้วยมาตรการการควบคุมโควิด-19

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ขอให้ท่านมีความสุขทั้งกายใจ เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และทำประโยชน์คืนสู่สังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่สืบไป


ลิงค์ที่มา