หมวดหมู่: ข่าวการเงิน

เรื่อง  ผลศึกษาการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ
ภายใต้โครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 และแผนการดำเนินโครงการในระยะถัดไป

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู…